به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، در راستای گسترش چشم انداز های طبیعی و زیباسازی منظر شهری، فضای سبز رفوژ میانی زیرگذر میدان شهدای محراب با عملیات خاکبرداری و خاکریزی، کاشت گونه های گیاهی کم آبخواه و اجرای آبیاری قطره ای ساماندهی گردید.

منصوری زاده رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز با اعلام این خبر گفت: در میان هیاهوی شهری و شلوغی زیاد  خودرو ها در بلوار ها ، فضای سبز به عنوان نمادی از طبیعت می توانند با تاثیر بر سلامت روانی شهروندان نقش مهمی در ایجاد آرامش و تلطیف روحی و روانی ایشان و نیز زیباسازی سیما و منظر شهری داشته باشند از این رو توجه به ساماندهی و توسعه فضای سبز شهری گام موثری در نیل به این اهداف خواهد داشت.

وی  در اشاره به اقدامات صورت گرفته جهت ساماندهی فضای سبز رفوژ میانی زیرگذر میدان شهدای محراب تصریح کرد: پس از آماده سازی بستر کاشت در بلوار مذکور شامل جمع آوری گونه های قبلی، 150 متر مکعب خاکبرداری و خاکریزی و اجرای آبیاری قطره ای بطول 1800 متر، عملیات کاشت  بیش از 6500 اصله گونه های جدید کم آبخواه از قبیل رزماری، لاوان، توری و شیشه شور اجرا گردید. 


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا