جلسه بررسی همکاری های مشترک بین مسئولین مرکز اسناد و کتابخانه استان یزد و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد در جلسه بررسی همکاری های مشترک بین مسئولین مرکز اسناد و کتابخانه استان یزد و  بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان سعید زارع مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی یزد با بیان اینکه مجموعه ی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان به عنوان مجموعه ای که مسئولیت ثبت و ضبط خاطرات رزمندگان و حوزه ی دفاع مقدس را دارد همیشه به عنوان یکی از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده و هست و در راستای ارزش گذاری بیشتر  به این مقوله و غنای آرشیو ملی استان از این برگ های زرین رشادت و دلاوری لازم است که بین مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان به عنوان تنها مرجع تخصصی حفاظت و نگهداری از اسناد ملی و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس تبادل اسناد و تضارب اندیشه ی بیشتری صورت گیرد افزود: از آنجا که اسناد میراثی ماندگار برای آیندگان و حافظه ی تاریخی یک ملت است و به صورت ویژه مستندات حوزه ی دفاع مقدس بخش بزرگی از کارنامه ی زرین ملت بزرک ایران است باید این ارزش های ملی و فرهنگی را به نحو صحیح به نسل آینده منتقل کنیم و لذا  لازم است تا در مسیر تحقق و غنای گنجینه ی اسناد ملی شهر جهانی یزد و به خصوص اسناد هویتی دفاع مقدس با نگاه مرجع تخصصی به مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان نگاه کنیم.

وی خاطر نشان کرد:در همین راستا در نظر داریم تا با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان بانک جامع دفاع مقدس استان یزد در این مرکز ایجاد کنیم.

در ادامه منصور زارع مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان یزد با بیان اهمیت موضوع حفظ و نگهداری اسناد حوزه دفاع مقدس به دلیل افتخار آفرین بودن این اسناد برای کشور گفت: متاسفانه علیرغم اقدامات صورت گرفته در این خصوص اما در حوزه ی جمع آوری اسناد و تصاویر دفاع مقدس و به خصوص در موضوع رزمندگان و خانواده های شهداء کوتاهی های زیادی صورت گرفته است و لذا برگزاری این جلسه می تواند نقطه ی شروع همکاری های بیشتر  بین دو مجموعه باشد.

گفتنی است در ادامه این جلسه مسئولین معاونت تحقیقات، سازمان زنان، ادبیات و مرکز اسناد بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان یزد و مسئولین مرتبط در مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان به ارائه و بررسی نظرات کارشناسی خود در خصوص همکاری های مشترک بین دو مجموعه پرداختند و در پایان نیز مقرر شد همکاری های متقابل به صورت جدی بین دو مرکز صورت گیرد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا