به دنبال بازدید میدانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مدیریت مجموعه قبرستان جوی هرهر به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان واگذار می شود.

به گزارش یزدفردا: محمد رضا حدادزاده به صورت میدانی از مجموعه قبرستان جوی هرهر به عنوان یکی از آثار تاریخی رها شده که در معرض آسیب و سرقت قرار دارد و از حیث دفن بسیاری از علما و بزرگان و همچنین ثبت در فهرست آثار ملی با ارزش محسوب می شود بازدید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان پس از بازدید طی نامه ای به مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان دستورات ذیل را صادر کرد.

مدیریت کل مجموعه به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان واگذار تا ضمن حراست فیزیکی و صورت برداری از آثار، اموال و سنگ قبرهای قدیمی موجود در مجموعه، اقدامات لازم جهت مرمت و بهسازی آن صورت گیرد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وراث متوفیان محفوظ بوده و هیچگونه منعی جهت اقدامات آن ها با نظارت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و با رعایت حفظ ترکیب تاریخی مجموعه وجود ندارد.

زمینه استمرار بازدیدها و مراسمات آیینی و مذهبی که قبلا در این مجموعه و اطراف آن برگزار می شده است فراهم و همکاری کامل در این زمینه ضروری است.

جلسه مشترکی با محوریت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با حضور شهرداری و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان جهت بهسازی مجموعه برگزار شود.

از ظرفیت بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری و بهسازی مجموعه استفاده شود در هر صورت حفظ، مرمت و احیاء این مجموعه در اولویت است و هیچ دستگاهی نباید در این مسیر مانع تراشی کند.

جهت تسریع در امور، نماینده ویژه ای از سوی دادستانی جهت پیگیری موضوع تا حصول نتیجه معرفی می شود.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا