رتبه بندی استان‌ها در کمپین لیگ تندرستی فدراسیون ورزش‌های همگانی اعلام شد و استان یزد در رتبه دوم قرار گرفت.

به گزارش یزدفردا: پویش آگاهی بخش ایران تندرست به مدت ۱۰ روز در ۳۱ استان و ۳ منطقه آزاد برگزار شد که در قالب‌های تولید محتوا، پوستر، ویدئو، اینفوگرافی، موشن گرافی و ...۱۳۶۱ اثر به فدراسیون ورزش‌های همگانی ارسال شد.

اساس نتایج ارزیابی پویش آگاهی بخش ایران تندرست، استان یزد رتبه دوم کیفی را مشترکا با اردبیل ، خراسان جنوبی و کرمانشاه بدست آورده و استان‌های بوشهر، قزوین و سمنان رتبه اول را در این پویش کسب کردند.

پویش ایران تندرست با هدف افزایش تحرک در جامعه و گسترش ورزش همگانی در بین آحاد مردم جامعه اجرا و با استقبال یزدی های مواجه شد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا