فرمانده انتظامي شهرستان "يزد" از شناسايي و دستگيري تعداد 15نفر محکوم متواري و تحت تعقيب مراجع قضايي در اين شهرستان خبر داد.

به گزارش یزدفردا: سرهنگ "سعيدزينلي" گفت: در راستاي افزايش احساس امنيت در بين شهروندان، شناسايي و دستگيري محکومين متواري که تحت تعقيب پليس و مراجع قضايي هستند، در دستور کار جدي پليس قرار گرفت.

وي ادامه داد: با تشکيل تيمي مجرب از ماموران کلانتري ها و پاسگاه ها، کار شناسايي و دستگيري متهمين و محکومين متواري در دستور کار اين تيم تخصصي قرار گرفت و آنان با بهره گيري از اخبار و اطلاعات، تعقيب و مراقبت هاي شبانه روزي و بکارگيري ترفند هاي خاص پليسي موضوع را به صورت ويژه دنبال کردند.

رئيس پليس شهرستان "يزد" تصريح کرد: ماموران طي هفته گذشته موفق شد تعداد 15 نفر از محکومان متواري و تحت تعقيب را شناسايي، دستگير و براي سير مراحل قانوني به مراجع قضائی تحويل دهند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا