بستری های کرونایی‌ در بیمارستان‌های یزد همچنان صعودی است.

به گزارش یزدفردا: سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: بیماران کرونایی بستری در بیمارستان‌ها هفته گذشته نسبت به دو هفته قبل از آن روند افزایشی داشته است.

سلمانی افزود: طوریکه دو هفته قبل ۴۱۰ نفر بستری مثبت داشته ایم که این میزان در هفته گذشته به ۴۴۹ نفر رسید.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: میزان فوتی‌های دو هفته قبل ۳۲ نفر بود که این میزان در هفته قبل به ۴۸ نفر رسید.

وی ادامه داد: همه شهرستان‌های استان یزد در وضعیت قرمز قرار دارند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا