رئیس پلیس راهور استان یزد: در طرح تشدید برخورد با رانندگان پرخطر گواهینامه این دسته از رانندگان ابطال می‌شود.

به گزارش یزدفردا: سرهنگ مهدی زارع از آغاز طرح تشدید برخورد با رانندگان پرخطر و حادثه آفرین خبر داد و اظهار کرد: ابطلال گواهینامه این دسته از رانندگان پس از تایید عدم سلامت آن‌ها در مراجع ذیصلاح انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: طرح تشدید و برخورد با رانندگان حادثه آفرین با هماهنگی مقامات قضایی استان یزد با هدف افزایش ایمنی ترافیک انجام می‌گیرد.

رئیس پلیس راهور استان یزد گفت: در راستای این طرح با آن دسته از رانندگان که اقدام به حرکات خطرآفرین مانند سرعت بالا، حرکات مارپیچ، لایی کشی و. کنند به شدت برخورد خواهد شد.

زارع افزود: این طرح قانونی شامل توقیف خودرو به مدت ۳ ماه، ضبط و ابطال گواهینامه و ممنوعیت رانندگی خواهد بود و اجرای آن با کمک دوربین‌های نظارتی و عوامل انتظامی به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا