عضو شورای شهر یزد گفت: هشتم مارس روز جهانی زن است فارغ از نقش‌های گوناگون و ارزشمندی چون مادری و همسری این روز برای پرداختن به تمام جنبه‌های وجودی زنان است.

یزدفردا: ونوس عامری، در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

"هشتم مارس روز جهانی زن است فارغ از نقش‌های گوناگون و ارزشمندی چون مادری و همسری این روز برای پرداختن به تمام جنبه‌های وجودی زنان است. روزی برای اندیشیدن درباره توانایی‌های زنان و محدودیت‌ها و فشارهای جوامع بر آنان؛ روزی برای اندیشیدن درباره خسران جوامع از فقدان حضور مؤثر زنان و عدم ایجاد بستری برای توسعه فردی و گروهی آنان؛ روزی برای اندیشیدن به سهم زنان در پیشبرد جوامع توسعه یافته؛ روزی برای اندیشیدن به حقوق انسانی زنان.

روز جهانی زن بر تمام زنان توانمند و آگاه ایران زمین به ویژه بانوان یزدی گرامی باد. "

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا