نشست هم اندیشی با کارگزاران طرح تکاپو در استان به منظور بررسی برنامه های آموزشی موجود صورت پذیرفت

یزدفردا: به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد در نشست هم اندیشی با حضور معاون  آموزش پژوهش وبرنامه ریزی وکارگزاران طرح تکاپو در استان به منظور بررسی برنامه های آموزشی موجود وتعیین رسته های اولویت دار برای هر شهرستان نسبت به ارائه طرح ها و تحقیقاتی که منجر به اشتغال پایدار در سطح استان با اولویت در رسته صنایع نساجی و پوشاک  می باشد پرداخته شد.

گفتنی است  این جلسه به منظور برقراری تعامل موثر با کارگزاران طرح تکاپو در استان، ارائه طرح ها وتحقیقات صورت گرفته برگزار گردید.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا