دبیر هیئت انجمن‌های ورزشی استان یزد از کسب مقام‌های متعدد ورزشکاران یزدی در مسابقات اسپوکس کشور خبر داد.

یزدفردا: علی صبور، دبیر هیئت انجمن‌های ورزشی استان یزد با اشاره به برگزاری مسابقات قهرمانی کشور اسپوکس به صورت مجازی، گفت: استان یزد در این مسابقات دارای پنج نماینده بود.

او افزود: یگانه سادات حسینی در ماده فرم آکیناکه کلاسیک به مقام قهرمانی کشور رسید.

دبیر هیئت انجمن‌های ورزشی استان ابراز کرد: محمد حسین صحت مند و یگانه سادات حسینی در فرم کاسپین به مقام دوم و سوم این ماده رسیدند.

صبور گفت: سپیده عالمی، رئیس کمیته اسپوکس استان قضاوت این دوره از مسابقات را بر عهده داشت.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا