زبان دراز هفته نامه آيينه يزد

در پادگان ارتش لشکرک تهران درخت سروی را از خارج برای رضاخان آوردند. این درخت برای رضاشاه خیلی عزیز بود. روزی در حین قدم زدن متوجه شد سرباز بی‌ادبی که البته در تنگنا قرار گرفته رویم به دیوار پای درخت خرابکاری کرده است!! -از افسر نگهبان تا فرمانده را توبیخ کردند و دستور دادند یک نفر نگهبان کنار این درخت عزیز کرده!!! نگهبانی بدهد- بعد از گذشت 70 سال فرمانده پادگان لشکرک هرچه سوابق را زیر و رو می‌کند تا دلیل ایجاد برجک مازاد بر نیاز در این نقطه پادگان را بداند فکرش به جایی نمی‌رسد در کمیسیون حفاظتی موضوع را مطرح کرد. هیچ‌یک از اعضا دلیل ایجاد برجک اضافه در این منطقه را نمی‌دانستند.

نهایتاً از افسران بازنشسته قدیمی کمک می‌گیرند و معلوم می‌شود این برجک برای نگهبانی همان درخت سرو بوده که الان 10 سال است به علت آفت خشک شده و برای استفاده از چوبش آن را از ته بریده‌اند اما برجک بعد از 70 سال هنوز به قوت خود باقیست.

این موضوع و توضیحات بعضی از ردیف‌های بودجه توسط حسام‌الدین آشنا را کنارهم گذاشتم نتیجه‌اش خنده‌دار بود سالیان قبل عزیز کرده‌ای بوده باید هم ریش و هم سبیلش چرب می‌شده تا از دولت حمایت کند لذا ردیفی در بودجه تصویب شده بدون آنکه علت آن مشخص باشد. آن عزیز کرده فوت فرمودند ولی ردیف بودجه مانده است.

زبان‌دراز معتقد است به همین منوال شاید سال‌های آینده شاهد افشای چنین ردیف‌های بودجه‌هایی باشیم مثلاً نهاد حمایت از شعر (آب را کجا بریزی که لولو نبرد) نهاد فرهنگی هنری (هاله نورا بردند اوسا حسن آوردند) نهاد فرهنگی شعر کلیدخواهی و دست‌آوردهای برجام گرچه اصل کاری رفته و خشک شده ولی رود بودجه تا سر سفره ادامه دارد. قبول ندارید ردیف‌های بودجه جهت کمک به این نهاد وآن نهاد را ببینید البته همه‌چی‌مون! باید با همه‌‌چی‌مون هماهنگ باشد!!

لینک کوتاه: http://ayenehyazd.ir/a4JcL
  • نویسنده : زبان دراز
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا