مدیرکل فرودگاه‌های استان یزد گفت: پرواز کرج به یزد، امروز مسافران را از فرودگاه پیام به فرودگاه شهید صدوقی یزد رساند.

یزد فردا: محمدی، مدیرکل فرودگاه‌های استان یزد گفت: با توجه به درخواست‌های مکرر مردم استان یزد و ظرفیت‌های موجود ما بین استان‌های یزد و البرز امروز اولین پرواز کرج به یزد انجام شد.

او افزود: این پرواز‌ها در روز‌های جمعه و دوشنبه هر هفته ساعت ۸:۴۵ صبح از فرودگاه پیام و ۹:۳۰ صبح همان روز از فرودگاه بین المللی یزد انجام می‌شود.

محمدی ادامه داد: تعداد پرواز‌ها و مسافران استان یزد به روال قبل از شیوع کرونا برگشته است.

مدیرکل فرودگاه‌های استان یزد با اشاره به اینکه به طور میانگین روزانه ۱۰ پرواز در فرودگاه بین المللی شهید صدوقی یزد انجام می‌شود، گفت: تاکنون سه مسیر جدید تبریز، زاهدان و کرج که نیاز اساسی مردم بوده، به پرواز‌های استان اضافه شده است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا