سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد اظهار داشت: در راستای رسالت سازمان مبنی بر منظرسازی فضای شهری، طراحی فضای سبز میدان حضرت خدیجه (س) و بلوار دفاع مقدس در دستور کار قرار گرفت.

یزد فردا: سید علیرضا رسولی گفت: از آنجائیکه شهر یزد در محدوده منطقه کویری و گرم و خشک واقع شده و با توجه به کمبود منابع آبی مورد نیاز فضای سبز و از طرفی نیاز به ایجاد فضای سبز برای ارتقای سطح کیفی زندگی مردم، طراحی فضای سبز میادین و بلوارها در دستور کار سازمان می باشد که به همین منظور فضای سبز میدان حضرت خدیجه (س) و بلوار دفاع مقدس با استفاده از شن رنگی، جداکننده های پلی اتیلن به همراه کاشت تک درخت های خرما طراحی گردید.

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد افزود: میدان حضرت خدیجه (س) و بلوار دفاع مقدس از مسیرهای پرتردد شهری بوده که علاوه بر محدودیت های ذکر شده موجود در فضای سبز، نداشتن خاک زراعی مناسب و واقع شدن مکان مذکور در مسیر اصلی شبکه نفت، طراحی خلاقانه ای با راهکار مقابله با کم آبی و کاهش مصرف آب را می طلبد.

وی خاطر نشان کرد: در طراحی مذکور با استفاده از کاشت درخت نخل خرما بعنوان نماد دفاع مقدس در بلوار به همین نام استفاده شده و بخشی از فضای سبز میدان و بلوار مذکور با همکاری منطقه سه شهرداری یزد به مناسبت هفته دفاع مقدس در حال اجرا می باشد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا