رئیس سازمان جهاد کشاورزی یزد گفت: پسته و محصولات گلخانه‌ای بیشترین صادرات را در استان یزد دارند.

یزد فردا: سید جمال سجادی پور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد گفت: سال گذشته در درجه اول محصول پسته با ۶۵ درصد، بیشترین صادرات را داشته و در درجه بعد محصولات گلخانه‌ای که ۶۰ درصد آن صادر می‌شود.

او افزود: ٣٠ درصد از محصول انار  و ٢۵ درصد از محصول زعفران استان نیز صادر می‌شود.

سجادی پور ادامه داد: محصولی مانند انار بیشتر به سایر استان‌ها صادر می‌شود، اما صادرات پسته و محصولات گلخانه‌ای به خارج از کشور نیز صادر می‌شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی اظهار داشت: صادرات پسته بیشتر به کشور‌های عضو اتحادیه اروپا و آسیای میانه، روسیه و ترکیه انجام می‌شود و محصولات گلخانه‌ای به روسیه و در سال‌های اخیر به قطر و عراق نیز صادر شده است.

او همچنین درباره محصولات دامی که در استان مازاد بر مصرف تولید می‌شوند تصریح کرد: استان یزد در حوزه تولید گوشت مرغ، تخم مرغ و شیر مازاد بر مصرف داشته و می‌تواند این محصولات را نیز به خارج از کشورصادر کند اما چون استان‌های دیگر در زمینه تولید این اقلام کسری تولید دارند، صادرات این محصولات بیشتر به همان استان‌ها صورت می‌گیرد.

سجادی پور ادامه داد: در زمینه محصولات دامی در استان یزد دو برابر سرانه مصرف، تولید صورت می‌گیرد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا