روابط عمومی هیات پزشکی ورزشی یزد رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داد.

یزد فردا: در پایان ارزیابی فدراسیون پزشکی ورزشی در سال ۹۸ کمیته روابط عمومی هیات استان یزد رتبه نخست را در میان هیات های استانی به خود اختصاص داد.

بر اساس ارزیابی فدراسیون پزشکی ورزشی از روابط عمومی هیات های استانی با توجه به آیتم های مختلف پوشش و انعکاس اخبار مربوط به هیات و در ادامه ارتباط با رسانه ها، برگزاری دوره ها و نشست های مختلف و دیگر موضوعات، روابط عمومی هیات پزشکی ورزشی استان یزد با مدیریت اکرم بهمنی با کسب امتیاز در گروه دوم رتبه اول کشور را کسب کرد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا