یزدفردا:سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد عنوان کرد: بیش از چهار هزار متر مربع زمین در گلخانه سازمان به منظور بذرکاری انواع گل آماده و کشت گردید.

 سید علیرضا رسولی اظهار کرد: بیش از چهار هزار متر مربع زمین در گلخانه سازمان به منظور بذرکاری انواع گل، آماده  کشت شد.

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۸۷ هزار گلدان انواع گل فصلی از جمله از آفتابی، بومادران، به لیمو، اطلسی مکزیکی، اطلسی ایرانی، آهار، اختر، آنادورا، رعنا زیبا، عشقه و ... جهت توزیع و کاشت در فضای سبز مناطق پنجگانه توسط گلخانه سازمان تولید و در سطح شهر استفاده گردیده و ۱۳۰ هزار گلدان نیز آماده توزیع و کاشت می باشد.

وی گفت: گلخانه سازمان جهت تولید و آماده سازی گل جهت کاشت فصول بعدی نیز، مساحتی به وسعت چهارهزار مترمربع را آماده کاشت و بستر سازی کرده است.

 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا