یــزد فــردا : کارشناس مسئول موزه‌هاي اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان يزد از تعطيلي موزه‌ها و اماكن تاريخي در شهرستان‌هاي يزد، ابركوه، بافق، مهريز، خاتم و ميبد خبر داد.

«الهه خاكباز الونديان» با اعلام اين خبر، اظهار كرد: با توجه به اعمال محدوديت‌هاي جديد كرونايي در يزد، تمامي موزه‌ها و اماكن فرهنگي تاريخي در شهر يزد، ابركوه، بافق، مهريز، خاتم و ميبد تا اطلاع ثانوي تعطيل شد.

وي با بيان اين كه در ساير شهرستان‌ها بازديد از موزه‌ها و اماكن تاريخي و فرهنگي با رعايت دستورالعمل‌هاي بهداشتي ممكن است، گفت: استفاده از ماسك و دستكش براي بازديد از اين اماكن ضروري است از طرفي بازديد از همه بخش‌هاي موزه يا برخي از اماكن تاريخي اماكن پذير نيست و گروه‌هاي بازديد كننده هم بايد كمتر از شش نفر باشند.

به نقل از روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، كارشناس مسئول موزه‌هاي استان در پايان خاطرنشان كرد: رفع محدوديت‌هاي بازديد از موزه‌ها و اماكن تاريخي در ۶ شهرستان‌هاي نامبرده مستلزم اعلام ستاد مقابله با كرونا در استان و منوط به وضعيت بيماري در اين شهرستان هاست

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا