محمد زاده رحمانی

یزدفردا:محمد زاده رحمانی/تقریبا از سال ۱۳۷۸ با جامعه خبرنگاری و مطبوعاتی، سر و کار مداوم دارم. بین سال های ۷۸ تا ۸۳ بیشتر، مطالب خود را به آقای ارکان در پیمان یزد، عسکری کامران در ندای یزد، مرحوم فاضلی در یزد امروز و آقای میرجلیلی در روزنامه جمهوری اسلامی می فرستادم (با فاکس، تحویل دستی و آن اواخر با ایمیل).
از سال ۱۳۸۳ به بعد، علاوه بر نشریات فوق، سایت های خبری یکی پس از دیگری ظهور کرد که در بین همه آنها، یزد فردا هم قدیمی تر و هم ماندگارتر از بقیه بوده و هست؛ اینجانب نیز به عنوان یکی از فردائیان، مطالب و نقطه نظرات خود را در قالب یادداشت به آن می فرستادم.
سال ۱۳۸۵ به عنوان معاون فرماندار منصوب و ارتباطم با خبرنگاران و نشریات به یک ارتباط رسمی و کاری تبدیل، خبرنگاران صدا و سیما هم به دایره ارتباطاتم افزوده شده ولی باز هم یادداشت ها و دلنوشته های خود را کنار نگذاشته و علاوه بر رسانه های یزد به بابک زمین هم می فرستادم و این رویه همچنان ادامه دارد.
به هر حال، این روز را به همه خبرنگاران به عنوان قشری که با کمترین دسترنج و‌ مزایا، بیشترین دغدغه را دارند، تبریک می گویم.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا