زبان دراز هفته نامه آيينه يزد

خان عمو که با فرستادن خانواده نسبی و سببی به همراه یک نیسان پر از آذوقه به ییلاقات رفته و آنها را قرنطینه پیشگیرانه کرده بود چند روز پیش صبح دیرتر از همیشه با هیبت عجیب وارد حجره شد. ایشان که دستکش در دست و چکمه بنایی تا زانو به پا کرده و سر و صورت را عین نوزادان قدیم قنداق فرموده بودند اصحاب و یاران و شاگردان مغازه‌ها و شعب را برای سخنرانی توجیهی احضار کرده به «غلومی» دستور داده بودند مدعوین فاصله را حفظ کنند. خان عمو در حالی که از اوضاع کرونایی و احتمال رکود شب عید عصبانی بودند از ته منکر وجود کرونا شده و آن را ساخته و پرداخته آمریکا و اسراییل و BBC دانستند و خواستار عادی شدن بازار شدند. ضمناً گفتند چند شعبه ویژه فروش اجناس ضدکرونا برای زدن مشت محکم بر دهان دشمنان راه انداخته‌اند که اجناس زیر را عرضه می‌نماید. ماسک، دستکش، پلاستیک، مواد شوینده و ضدعفونی‌کننده

ضمناً دستور داده بودند که بر روی شیشه مغازه بنویسند: پنبه آغشته به گل بنفشه با نصب رایگان در محل مناسب، دایی جان که از این ظاهرسازی و فرصت‌طلبی عصبانی شده بود، فریاد زد حاجی! خجالت بکش این مساله علمی و درمانی و به سلامت مردم وابسته است لطفاً سیاسی و جناحی نکن. خان عمو با حفظ فاصله گفت «غلومی» بزن تو دهان این عامل استکبار دق دلی شکست در انتخابات را اینطوری خالی می‌کند «غلومی» که در تملق و پاچه‌خواری استاد دهر بود، گفت برو دایی برو! حضرت حاجی آقا مثل شما روشنفکر نماها از مردم دور نیست مردمی هستند. هنوز در چین کرونا نیامده بود تست کرونای حاجی آقا مثبت بوده برای اینکه خدای ناکرده ریا نشود علنی نکردند در دل شب می‌سوختند و می‌ساختند… برو اجنبی‌پرست!!

زبان‌دراز

لینک کوتاه: http://ayenehyazd.ir/8CJll
  • نویسنده : زبان دراز
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا