فرماندار شهرستان یزد اسامی نهایی داوطلبان تایید صلاحیت شده انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک را اعلام کرد.

سيدمحمد رستگاری، فرماندار شهرستان يزد اسامی نهایی داوطلبان تایید صلاحیت شده انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک را اعلام کرد.

وی بیان کرد: تبليغات انتخاباتی از روز پنج شنبه، ۲۴ بهمن ماه آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأي ادامه خواهد داشت .

رستگاری اسامی نهایی داوطلبان تایید صلاحیت شده انتخابات مجلس یازدهم در حوزه انتخابیه یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک به شرح زیل اعلام کرد.

۱- على اكبر ابدی فرزند غلامحسين کد نامزد ۱۲۴ 
۲- محمد ابوئى فرزند امير مشهور به دكتر ابوئي كد نامزد ۱۲۵ 
۳- كبری احمدی فرزند بيژن كد نامزد ۱۲۶ 
۴- عباسعلى اديبان فرزند محمدرضا كد نامزد ۱۲۷
۵- محمدرضا اعتمادالعلماء فرزند ميرزاعباس مشهور به اعتمادی كد نامزد ۱۴۱ 
۶- محمد باقری‌زاده فرزند حسين كد نامزد ۱۴۲ 
۷- فاطمه بنادكيان فرزند محمود كد نامزد ۱۴۶ 
۸- محمدرضا پاک‌دل فرزند محمدعلي كد نامزد ۱۴۹ 
۹- محمدعلى پورمقدس فرزند محمدكاظم كد نامزد ۱۵۱ 
۱۰- رضا تابش فرزند هوشنگ كد نامز