استاندار یزد با اشاره به نقش همگرایی در رشد و پیشرفت شهرستان ها گفت: ظرفیت های بافق با حفظ فضای همدلی در این شهرستان تقویت خواهد شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، «محمد علی طالبی»  در نشست خبری با خبرنگاران بافق که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با اشاره به روحیه پرسشگری خبرنگاران بافقی عنوان کرد: حضور خبرنگاران قوی و فعال، مسئولین را برای دنبال کردن مسائل مصمم تر خواهد کرد.
طالبی با اشاره به ظرفیت های متنوع شهرستان بافق گفت: از برخی ظرفیت ها همچون معدن به خوبی استفاده شده ولی به صنایع تکمیلی جوار معدنی در سال های گذشته کمتر توجه شده که به همین منظور در این زمینه فعالیت هایی در دست اقدام است.
استاندار با اشاره به ظرفیت های این شهرستان در حوزه گردشگری عنوان کرد: امیدواریم اقدامات انجام شده در این حوزه موجب توجه گردشگران ایرانی و خارجی به این شهرستان شود.
وی با اشاره به اهمیت همگرایی تمامی جریان ها در رشد و پیشرفت شهرستان ها گفت: ظرفیت های بافق با حفظ فضای همدلی در این شهرستان تقویت خواهد شد.
استاندار در ادامه پای صحبت خبرنگاران نشست و به تمامی سوالات آنها پاسخ داد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا