نشست شورای سیاست گذاری تفاهم نامه مشترک اداره کل فنی و حرفه ای و شرکت مخابرات منطقه با حضور نمایندگان طرفین برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد این نشست باحضور معاون آموزش پژوهش ، برنامه ریزی و معاونین شبکه مخابرات منطقه در راستای تعامل  وهمکاری برگزار شد براساس این گزارش ضمن معرفی پتانسیل ها و توانمندی ها؛ به منظور تقویت و توسعه همکاری های متقابل علمی، آموزشی و افزایش مشارکت محققان و کارشناسان طرفین و کمک به ارتقای بهره‌وری و کیفیت تولیدات ملی، سطح کیفی آموزش منابع انسانی فنی و تخصصی در حوزه مهارتهای نوین و راهبردی مورد نیاز کشور در راستای فیبرنوری بحث و بررسی بعمل آمد.

 

 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا