معاون اداری وپشتیبانی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد از همکاری دربرگزاری آزمونهای پژوهشکده بیمه استان خبر داد

رضا نویدی معاون اداری و پشتیبانی از 400 نفر شرکت کننده در آزمون پژوهشکده بیمه خبر داد وگفت : در راستای تفاهم نامه همکاری اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد و پژوهشکده بیمه استان ،  آزمونهای متقاضیان مجوز تاسیس شعبات بیمه و.. در مرکزآموزش فنی وحرفه ای برادران شماره یک  یزد برگزارشد

گفتنی است آزمون روز پنجشنبه 21 آذر ماه برگزار و به مدت دوساعت به طول انجامید

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا