استاندارد ملی آموزش شایستگی با عنوان خیمه دوزی توسط مربیان مرکز آموزش فنی و حرفه ای استان یزد تدوین گردید.

به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان یزد، طرح پيشنهادي مربي مرکز آموزش فنی وحرفه ی خواهران شهرستان یزد موفق به دريافت کد ملي آموزش شایستگی (753320510010011) از سوي دفتر طرح و برنامه درسي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور گرديد.

حمیدرضا فراشاهی معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای یزد ضمن بيان اين مطلب افزود: پس از برگزاري جلسات متعدد و کارشناسي با حضور مربيان و کارشناسان صنایع پوشاک، اين استاندارد آموزش شایستگی ويژه کارآموزان رشته صنایع پوشاک با حداقل مدرک پایان دوره راهنمایی و به مدت 120 ساعت پيشنهاد و از سوي دفتر طرح و برنامه ريزي مورد تأييد قرار گرفت.

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/6_8.jpg

 این استاندارد در راستای اهداف سازمانی و توسعه آموزش به جوانان و افراد جوياي شغل و گسترش این رشته قدیمی پیشنهاد گردیده است.

 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا