رضا بردستانی -مستأصل و ناامید از دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی و حتی اداره اطلاعات! نامه ای به مقصد مدیرکل روابط عمومی استانداری یزد
آقای صالحی! برای پرهیز از هر شائبه و سوء برداشتی لطفا! لیست رسمی مشاوران استاندار و احکام آن ها را منتشر کنید.
یکی که فکر می کند هنوز مشاور استاندار است: ما سال ها است به استانداری می رویم کسی هم نمی گوید نیا!!!
آیا استانداری حراست و بازرسی دارد؟!

اخیرا و در سطح مملکت فخیمه ی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس چارت جدید وزارت کشور؛ بسیاری از استاندارها که احساس می کردند هرچه بیشتر مشاور داشته باشند موفق تر هستند! با نامه ای مواجه شدند که مشاور، خوب است اما چون بار مالی و حواشی سیاسی دارد، فقط چهارتا ـ اعم از دائمی و موقت! ـ در این بین برخی حتی مجبور شده اند سیاهه ای بلندبالا از مشاوران خود را که نزدیک به 30 نفر می شده، به عدد 4 تقلیل دهند بی حرف و حدیث اما در یزد که شهر روابط است نه ضوابط داستان فرق دارد!
اگرچه شبیه همین مسئله در یزد نیز اتفاق افتاد و عملاً اغلب احکام صادر شده از سوی آقای استاندار، به عنوان مشاور ،کان لم یکن محسوب شد اما شبه مشاوران ول کن ماجرا نیستند. با توجه به این موضوع و بر اساس نامه دیوان محاسبات استان یزد و چارت تأیید شده از سوی وزارت کشور، از شواهد و قرائن چنین بر می آید که چهار مشاور رسمی و قانونی آقای استاندار عبارتند از: یارمند، دهقان، عزالدینی و دشتی پور. با توجه به ابلاغ رسمی عزالدینی به عنوان مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی، تنها یک نفر می تواند جایگزین شود.
در این میان اما، مسئله ای که می تواند نگران کننده، شائبه برانگیز و حاشیه ساز باشد سه موضوع بسیار مهم است:
مطالبی است که گاه در برخی کانال های تلگرامی به نام اشخاص اما با امضاء مشاور استاندار درج می شود که یحتمل در شرایط عادی خیالی نیست اما اگر پای قانون و نسق کشی به میان آید تبعات حقوقی حتی برای شخص آقای استاندار به دنبال خواهد داشت!
حضور در برخی جای ها و مراسم با نام مشاور استاندار است که خود زمینه سازی بسیاری حرف و حدیث ها و خدای ناکرده سوء استفاده ها است.
رفت و آمد بی دلیل و بدون مانع به استانداری است که می تواند دردسرآفرین تلقی شود فی المثل یکی که فکر می کند هنوز مشاور استاندار است با لحنی طنز اما تلخ گفته است: « ما سال ها است به استانداری رفت و آمد داریم کسی هم نمی گوید نیا!!!» تلخ تر این که در استانداری برخی از همین دست شبه مشاوران ـ گویا ـ اتاق و دفتر و دستک هم برای خود دارند...!
فلذا روابط عمومی استانداری یزد به عنوان واحد رسمی اطلاع رسانی و اصلی ترین مجال اعلام رسمی مواضع استاندار و استانداری یزد لازم است ضمن اعلام اسامی مشاوران آقای استاندار و انتشار احکام آنان، به این مسئله پاسخ دهد که چگونه ممکن شخصی هیچ سمتی در استانداری نداشته باشد اما ورود و خروج دائمی و بی دردسر و حتی اتاق داشته باشد؟!
پ.ن: شهروندی پیام داده که؛ شما نوشته اید عباس حیدری مثل رود ارس است من می گویم گیت ورودی استانداری رود نیل است!پاسخ می دهم: این که خوب است پس یعنی حساب و کتابی در کار است!
می گوید: پس چرا گیت ورودی استانداری جلوی ورود کسانی را نمی گیرد که، حضورشان در استانداری تخلف محض، غیرقانونی و ممنوع است؟! یعنی قانون فقط برای شهروندان باید اجرا شود؟ منِ شهروند داخل بروم یا نروم فرقی ندارد ضرری هم ندارم، ضرر آن جایی است که برخی غیرقانونی به استانداری رفت و آمد دارند که هیچ در حساس ترین جلسات و محرمانه ترین جای ها هم حضور دارند! می گویم: مثلا؟! پاسخ می دهد ده ها نفر از 170 نفری که به موجب قانون، غیرقانونی جذب شده اند و من... دیگر جوابی نداشتم!
اما چندسؤال سؤال باقی می ماند:
ـ تصویب قانون برای چیست؟
ـ نامه و تذکر بابت قوانینی که مصوب است اما اجرا نمی شود سرکاری است، وقت تلف کنی است یا برای خالی نبودن عریضه است؟
ـ مسئولیت حراست و بازررسی استانداری چیست؟
ـ به قول این شهروند، حضور شخصی که اصل حضورش غیرقانونی است در معاونت های حساس و جلسات پرچالش چگونه و بر مبنای کدام اصل از اصول مدیریت پدافند غیرعامل می خواهد توجیه شود؟!
ـ دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی ساختمان شان با استانداری فاصله دارد و زور و صدای شان هم نمی رسد؛ اداره اطلاعات استان که چسبیده به استانداری است! نمی شود وارد به این موضوع شود که حضور همه روزه ی فلان شخص پرحاشیه ـ عین یک کارمند ـ در معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری یزد با تفکراتی که همگان می دانند و خط مشی سیاسی که دارد آن هم در سال انتخابات چه فیوضاتی می تواند در بر داشته باشد؟! نکند مملکت داری معادل مسخره بازی است؟! یا شاید هم بچه بازی!

  • نویسنده : رضا بردستانی
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا