یزدفردا: با تصویب شورای فرهنگ عمومی اعضای حقیقی و حقوقی تدوین دانشنامه جامع یزد  انتخاب شدند.
به گزرش یزدفردا دانشنامه جامع یزد که چند سالی است در جهت تدوین آن تلاش شده است با تصویب هیئت امنای خود در شورای فرهنگ عمومی استان چند قدمی تا شروع به کار آن فاصله داریم.

بر اساس همین گزارش با مصوبه اخیر شورای فرهنگ عمومی استان  ترکیب اعضای حقیقی و حقوقی  هیئت امنای تدوین دانشنامه جامع یزد به شرح زیراعلام شد.
اشخاص حقیقی :
نماینده امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان
نماینده استاندار
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی  یا نماینده ایشان
رییس کل دادگستری یا نماینده ایشان
رییس حوزه علمیه یا نماینده ایشان
شهرداریزد یا رییس کمیسیون فرهنگی شهرداری یزد
مدیرکل میراث فرهنگی  یا نماینده ایشان
مدیر کل مدیریت وبرنامه ریزی یا نماینده ایشان
اشخاص حقیقی
 جلالی پندری
حجت الاسلام سید محمد کاظم مدرسی
 محمد رضا ملک ثابت
حسین مسرت
سید عبدالعظیم پویا
میرزا محمد کاظمینی
پهلوانیان رییس صدا و سیما
کلچهره نصری

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا