گروهی از دانشجویان دانشگاه یزد و آموزشکده فنی پسران تفت از پست­های فوق توزیع دانشگاه و ۲۳۰ کیلوولت شمال یزد بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، در ابتدای این بازدیدها کارشناسان امور انتقال شرکت برق منطقه‌ای یزد توضیحاتی در مورد اهم وظایف این شرکت، تاریخچه ورود برق به ایران و یزد، انواع پست‌های برق، قسمت‌های مختلف و وظایف پست‌های فشارقوی و انواع طرح‌های شینه‌بندی در این پست‌ها توضیحاتی ارائه کردند.

سپس دانشجویان از قسمت‌های مختلف پست ازجمله اتاق کنترل، تابلوهای حفاظتی کنترلی، اتاق مخابرات و PLC،‌ سیستم AC/DC، باتری خانه، محوطه سوئیچ یارد و اتاق لوازم آموزشی موجود در پست بازدید کردند.

شایان‌ذکر است، شرکت برق منطقه‌ای یزد در تعامل و همکاری با مراکز آموزشی-پژوهشی استان، برنامه‌های بازدیدی برای دانشجویان و دانشگاهیان از تجهیزات برقی این شرکت اجرا می‌کند.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا