علی اصغر باقری

علی اصغر باقری
در گذشت دکتر جلال مجیبیان پس از حدود شش دهه خدمت شایسته، مردم دارالعباده یزد را شدیداً متأثر نمود. غم از دست دادن مردی از تبار خدمتگزاران متخصص و متعهد و صادق و متواضع برای شهر و استان یزد و بلکه استانهای همجوار سنگینی می کند و این ضایعه را به بازماندگان و بستگان و همشهریان و همه کسانی که به این دکتر خستگی ناپذیر ارادت داشتند تسلیت می گوییم و از درگاه ایزدی برای آن شادروان طلب علو درجات نموده و جای این دارد که به شکرانه زحمات بی دریغ و شبانه روزی 55 ساله مرحوم دکتر جلال مجیبیان که از سال 1342 آغاز شد، تقدیر و تشکر خود را بیان نموده و خطاب به روح آن تازه گذشته عرض نماییم جناب دکتر، دست مریزاد که سنگ تمام گذاشتید و مایه افتخار بودید و خواهید بود و مشی و مرامتان الگویی برای جوانان و کسانی که می خواهند در هر زمینه ای، دنیا مزرعه پرباری برای آخرتشان باشد. راهتان مستدام و پر رهرو باد.


 http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_148346.jpeg

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا