ماريا کورنا ارزياب سازمان جهاني يونسکو، جهت ثبت جهاني بافت تاريخي شهر يزد از اين بافت تاريخي بازديد کرد.

به گزارش روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد محمدمهدی شرافت در اين خصوص گفت: پس از ارسال پرونده ثبت جهاني بافت تاريخي يزد و تأييد اوليه آن، ماريا کرونا ارزياب سازمان جهاني يونسکو براي آخرين مرتبه از بافت تاريخي يزد بازديد کرده و نظر نهايي را اعلام خواهد کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد در اين خصوص افزود: بازديد ارزياب يونسکو از روز سه شنبه دوم شهريور ماه آغاز و به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت.

وی در خصوص بافت تاريخي شهر يزد تصريح کرد: بافت تاريخي شهر يزد اولين بافت تاريخي کشور ايران است که در صورت تاييد به ثبت جهاني خواهد رسيد، لذا تمام تمهيدات جهت فراهم شدن شرايط احراز ثبت جهاني انديشيده شده است.

این مقام مسئول خاطرنشان ساخت: بافت تاريخي شهر يزد منحصر به فرد بوده و در نوع خود بي نظير است که نمود واقعي يک شهر زنده تاريخي و اسلامي در آن آشکار است و ارتباط بين عناصر مختلف يک بافت تاريخي اسلامي از جمله مسجد، حسينيه، بازار، حمام، مدرسه و ... در آن همچنان برقرار است.

شرافت در پايان ابراز اميدواري کرد: با ثبت جهاني بافت تاريخي بي همتاي شهر يزد، افتخاري ديگر براي ايرانيان به ويژه مردم نجيب و اصيل شهر بادگيرها و قناتها و ديوارهاي بلند کاهگلي کسب گردد.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا