تفاهم نامه همکاری مشترک اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد با کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد با محوریت استانداری به امضا رسیده و مبادله شد.

تفاهم نامه همکاری مشترک اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد با کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد با محوریت استانداری به امضا رسیده و مبادله شد.

     به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد، در راستای توانمند سازی اقشار آسیب پذیر ، در معرض آسیب و محروم جامعه ودر اجرای اسناد بالا دستی جمهوری اسلامی ایران و همچنین علمی نمودن مهارت جامعه ,  ایجاد و ارتقاء توانمندی های فنی و حرفه ای اقشار محروم و آسیب پذیر، بویژه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهره مندی هرچه بیشتر آنان از فرصتهای آموزشی و افزایش دسترسی به فرصتهای شغلی موجود ؛با حضور "علی آقا افضلی" مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای و " محسن علیزاده” مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)  استان یزدتفاهمنامه همکاری آموزشی فی مابین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد و کمیته امداد امام خمینی (ره)  استان با محوریت استانداری به امضا رسیده و مبادله شد.

این تفاهم نامه با هدف برگزاری دوره های آموزش فنی و حرفه ای مورد نیاز برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد با رعایت استاندارد ها و آیین نامه های فنی و حرفه ای در راستای سند کاهش فقر استان به امضا رسید.

تحقق اهداف مندرج در سند کاهش فقر مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان،ارتقاء سطح فنی و حرفه ای جامعه هدف در راستای توسعه مشاغل ،افزایش دسترسی جامعه هدف به فرصتهای شغلی باثبات از طریق آموزش از دیگر اهداف این تفاهمنامه می باشد.

بر اساس این تفاهم نامه برگزاری دوره های آموزشی بر اساس مشاغل کم سرمایه و بازار محور جهت گروه های هدف معرفی شده از کمیته امداد،مشاوره شغلی و هدایت آموزشی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ها برای افراد معرفی شده از طرف کمیته امداد،ثبت دوره های آموزشی مورد نیاز کمیته امداد در سیستم پرتال آموزشی ،تجهیز مناسب ( در حد امکان ) محل آموزشی مشخص شده از طرف کمیته امداد برای برگزاری دوره آموزشی،دعوت از اساتید مجرب فنی و حرفه ای و استاد کاران بیرونی به منظور کیفیت بخشی بهتر به دوره های آموزشی از جمله تعهدات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در راستای اجرای تفاهم نامه مذکور است.

در اولویت قرار دادن اتباع خارجی تحت پوشش کمیته امداد در دوره های آموزشی مشترک با اداره اتباع خارجی و کمیساریای عالی پناهندگان با هماهنگی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان، کلیه کار آموزان شرکت کننده در دوره آموزشی مطابق با آمار ثبت شده در پورتال آموزشی تحت پوشش بیمه حوادث قرار خواهند گرفت، در صورت نیاز کار فرمایان به تخصص مددجویان برای جذب آنها , این افراد میتوانند در قالب قرارداد و با رعایت ظرفیت آموزشی از کارگاه های آموزشی فنی و حرفه ای برای بالا بردن تخصص استفاده نمایند، کلیه شرکت کنندگان معرفی شده به آزمون پایان دوره آموزشی , در صورت کسب نمره قبولی در آزمون تئوری و عملی موفق به دریافت گواهینامه مهارت خواهند شد، بهره گیری از مربیان رسمی و پیمانی فنی و حرفه ای به صورت افتخاری در دوره های آموزشی کمیته امداد در اوقات فراغت مربیان، مساعدت در استفاده از سالن همایش فنی و حرفه ای جهت اجرای برنامه های افتتاحیه و اختتامیه طرح، از دیگر تعهدات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای محسوب می شود .

همچنین بر اساس تفاهمنامه مذکور، انجام نیازسنجی آموزشی بمنظور تعیین نوع و حجم دوره های آموزشی مورد نیاز جامعه هدف، ثبت نام از مدجویان جهت شرکت در دوره ها و معرفی به فنی و حرفه ای، همکاری در تعریف دوره های آموزشی، اعلام دوره های آموزشی مورد توافق طرفین به واحدهای شهرستانی، در اختیار قراردادن مکانهای آموزشی امداد جهت برگزاری دوره های آموزشی مددجویان بر اساس استانداردهای فنی و حرفه ای از جمله تعهدات کمیته امداد امام خمینی (ره)استان یزد می باشد.

پرداخت هزینه برگزاری دوره به انضمام پرداخت هزینه ثبت نام , مشاوره و حق شرکت در آزمون طبق تعرفه مصوب سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور طی قرار داد آموزشی منعقده پس از مشخص شدن آمار و قبل از برگزاری دوره آموزشی، همکاری در تدوین استانداردهای آموزشی و همچنین تدوین شیوه نامه های مربوط به آموزش مددجویان.همکاری در آماده سازی فضا و امکانات آموزشی دوره ها، تامین اعتبارات مورد نیاز برای دوره هایی که در بخش خصوصی و یا دوره هایی که بطور خاص برای مددجویان کمیته امداد برگزار می شود بر اساس قیمت تمام شده از دیگر تعهدات کمیته امداد امام خمینی (ره)استان محسوب می شود.

شایان ذکر است، این تفاهم نامه در 5 ماده و  24بند و 2 تبصره در 3 نسخه تهیه و تنظیم گردیده و به امضای طرفین رسیده است و هر نسخه حکم اصل را دارد و به تنهایی دارای سندیت لازم می باشد.

 

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا