مهندس منصور منصوری اعلام کرد: تمامی سردخانه ها و واحدهای بسته بندی شهرستان میبد که از سال گذشته ملزم به تهیه و نصب ترموگراف شده بودند در حال حاضر با ارزیابی مسئولین فنی و بهداشتی به صورت منظم و در دوره های زمانی مشخص از طریق قرائت ترموگراف موجود در این واحدها مورد ارزیابی قرار می گیرند تا از حفظ زنجیره سرد نگهداری فرآورده های خام دامی اطمینان حاصل شود.
مهندس منصور منصوری اعلام کرد: تمامی سردخانه ها و واحدهای بسته بندی شهرستان میبد که از سال گذشته ملزم به تهیه و نصب ترموگراف شده بودند در حال حاضر با ارزیابی مسئولین فنی و بهداشتی به صورت منظم و در دوره های زمانی مشخص از طریق قرائت ترموگراف موجود در این واحدها مورد ارزیابی قرار می گیرند تا از حفظ زنجیره سرد نگهداری فرآورده های خام دامی اطمینان حاصل شود. معاون شبکه دامپزشکی شهرستان میبد با اشاره به اینکه حفظ زنجیره سرد فرآورده های خام دامی بخصوص فرآورده های منجمد از زمان تولید تا زمان مصرف بسیار حائز اهمیت است عنوان کرد بررسی وضعیت دمایی سردخانه ها یکی از ملزومات کنترل بهداشتی فرآورده های خام دامی میباشد و ما با رصد زنجیره دمایی سردخانه ها در بازه های زمانی مختلف هرگونه مشکل و یا تخلفی را سریعا بررسی کرده و در کوتاهترین زمان نسبت به پیگیری رفع مشکل از طریق مسئولین فنی و بهداشتی واحدها اقدام می نمائیم. منصوری در پایان از مردم خواست تا فرآورده های خام دامی خود را حتما از مراکز معتبر و شناخته شده تهیه کرده و با توجه به نوع محصول تازه و یا منجمد از حفظ شرایط مناسب نگهداری توسط فروشنده قبل از خرید اطمینان حاصل نمایند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از طریق تماس با سامانه تلفنی پاسخگویی به شکایات اداره کل دامپزشکی (1512) جهت بررسی و اقدام لازم مطلع گردانند.
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا