دکتر سید مهدی موسوی پور گفت: اداره کل دامپزشکی استان یزد در راستای اجرای اهداف و سیاست های سازمان دامپزشکی کشور و با بهره‌‌مندی از ناظرین شرعی و بهداشتی دامپزشکی، نظارت بر سلامت دام ها قبل از ذبح، بررسی سلامت لاشه ها و حمل بهداشتی را در کشتارگاه های دام استان یزد به اجرا در می آورد.

دکتر سید مهدی موسوی پور گفت: اداره کل دامپزشکی استان یزد در راستای اجرای اهداف و سیاست های سازمان دامپزشکی کشور و با بهره‌‌مندی از ناظرین شرعی و بهداشتی دامپزشکی، نظارت بر سلامت دام ها قبل از ذبح، بررسی سلامت لاشه ها و حمل بهداشتی را در کشتارگاه های دام استان یزد به اجرا در می آورد. طی همین روند طی 11 ماه سال 94 تعداد  بیش از 175600 نظارت بهداشتی و شرعی بر روی دام های سبک و سنگین کشتار شده در کشتارگاه های استان یزد صورت گرفته است.

وی در ادمه افزود: در کشتارگاه ها پس از کشتار، لاشه مورد بازرسی قرار گرفته و در صورت تایید سلامت، لاشه ها ممهور به مهر و لیبل بهداشتی دامپزشکی می شوند و با حفظ موازین بهداشتی به وسیله خودروهای مجهز به سردخانه به مراکز توزیع حمل می گردند. بر اساس این گزارش، طی بازرسی های بهداشتی و شرعی کارشناسان بر روند استحصال گوشت قرمز میزان 17900 کیلوگرم گوشت آلوده در کشتارگاه های دام معدوم گردیده است.

 مسئول امور کشتارگاه های اداره کل دامپزشکی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت نظارت کارشناسان دامپزشکی بر روند کشتار و حمل اشاره نمود و گفت: کشتار بدون نظارت و غیر اصولی مخاطره آمیز است و می تواند منجر به بروز بیماری های مشترک و به خطر افتادن سلامت افراد شود به همین دلیل از شهروندان خواهشمندیم از ذبح دام در خارج از کشتارگاه و یا خرید گوشت های فاقد مهر بهداشتی و کشتار شده در خارج کشتارگاه جدا خودداری نمایند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا