شهردار یزد در همایش فرصت های سرمایه گذاری گفت: کمک به پایداری جوامع از ظرفیت های وقف است.

محمد رضا عظیمی زاده در همایش فرصت های سرمایه گذاری موقوفات و بقاع متبرکه گفت: واقفین خیراندیش از گذشته تا کنون علاوه بر انجام عمل خیر و حسنه وقف پایدار نمودن زندگی نیز از اهدافشان بود.

شهردار یزد افزود: به عنوان مثال وقف آب انبار و حمام و کاروانسرا در گذشته نشان از تفکر واقفین در جهت پایدار نمودن زندگی در جوامع شهری برای سکونت بوده است.

وی حرکت بنیاد توسعه و عمران موقوفات در جهت رلشد و توسعه شهر را حرکتی نوین در سازمان اوقاف برشمرد و افزود: وظیفه متقابل شهرداری نیز در راستای احیای موقوفات تسهیل امور در جهت رفع مشکلات رقبات وقفی است.

وی افزود:امنیت مهمترین شاخصه شهر است و باید با جلب  سرمایه گذار در اراضی موقوفه شهری احیای موقوفات را تسریع نمود

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا