... سعید حسینی ...

در بخش اول اشاره ای به مصاحبه چند وقت قبل سید هاشم پاکنژاد عضو جوان و از خانواده سرشناس در شورای اسلامی شهر یزد با یک نشریه در خصوص استعفای چندی قبل شهردار یزد نمودیم و خارج از مطالب انتشار یافته سعی بر این شد که در خصوص چند موضوع آسیب شناسی انجام شود که در این بخش در خصوص عدم ثبات در تصمیمات و عدم توجه برخی از اعضای شورای شهر به خواست عموم مردم شهر و شهروندان به بحث خواهیم نشست.

بگذاریم با یک مثال شروع کنم: آیا اگر شما یک ماشین با سوخت بنزین دارید، گران شدن قیمت بنزین برای شما مهم است یا گازوئیل؟ مسلما خواهید گفت بنزین و قطعا کسی که گازوئیل سوخت وسیله نقلیه آن می باشد افزایش قیمت گازوئیل برایش مهم است، پس خوب می شود به این مسئله حتی توجه کرد  وقتی درشهری مثل یزد که مردم به آشناییت و کاردست هم داشتن رای می دهند، حال برای حضور برخی از اعضای شورای شهر در کمیسیون های تخلفات ماده صد شهرداری ها یا کمیسیون فرهنگی یا بعضا نظارت بر یک سازمان خاص یا شهرداری یک منطقه اینقدر اعضای شورای اسلامی باهم به بحث  و جدل می نشینند که چه فردی در چه کمیسیون یا بر جایی نظارت نماید، چرا که "رای مردم" آنجاست.

خُب شاید همه اعضای شورا به این موضوع توجه نکنند و شاید هم تازه قاطعیت و قانون مداری آن عضو محترم در آن کمیسیون یا هیئت مدیره سازمان حتی باعث کاهش محبوبیت و عدم رای آوردن شود، ولی منظور من از طرح این موضوع اینست که شورا و عملکرد تک تک افراد بایستی به سمع و نظر مردم شهر برسد و آنها خود را به قضاوت مردم در خصوص عملکرد خود وانهند، چه افراد اندکی در شورای اسلامی شهرهای کشور می باشند که فقط در هفته های نزدیک به انتخابات خود را نشان مردم می دهند و در آن زمان سعی می کنند که چه از حس نوستالوژی مردم نسبت به نیکان  و حتی لباس و نحوه پوشش خود استفاده کنند و حتی از درختان شهر برای نصب پوستر و اطلاعیه سود ببرند وکسی پس رای آوردن و گرفتن صندلی شورا دیگر رابطه ای با مردم ترجیح می دهند نداشته باشند و اگر رابطه ای هم برقرار می شود فقط در حد افراد تاثیرگذار در رای چند سال آینده باشد.

البته باز تاکید می کنم که نظارت بر عملکرد شورا و دادن گزارش و مشخص شدن تصمیمات هر فرد از اعضای شورا در مورد آینده شهر بایستی شفاف و عریان باشد و شاید یکی از وظایف عمده فرمانداری ها بعنوان ناظر بر قوانین تصویب شده شورای شهر همین نظارت بر عملکرد می باشد و حتی خود شهرداری و شخص شهردار این وظیفه را باید بعهده بگیرد که به مردم شهر بگویند که عملکرد من و حوزه مسئولیت من در قبال شهر شما مردم را نمایندگان شما در شورای شهر که به ایشان رای داده اید اینگونه مشخص و ترسیم نموده اند.

باید از مقامات عالی نظارتی دولتی گرفته تا بزرگان مذهبی و علمی و فرهنگی شهر، همه از تک تک اعضای شورای اسلامی شهر بخواهند که مانند سید هاشم پاکنژاد نظراتشان و عملکردشان را در مدتی که امانت دار رای مردم یزد هستند نشان دهند، آیا طی مدتی که عضو فلان کمیسیون یا فلان سازمان شهرداری یا منطقه شهری هر فردی بوده است عملکردها بهبود یافته و شهر جای بهتری برای زندگی شده است یا اینکه چون مسافرت و دغدغه درس و دانشگاه و کار شخصی و پرداختن به مسائل جناحی و حزبی فراوان است حضور در آن مسئولیت فقط تشریفاتی بوده است و در این شهر لازم نیست که کسی بداند په کسی در کجا و چه عملکردی دارد.

باز ضمن احترام مجدد به تک تک اعضای محترم شورای اسلامی شهر درخواست می کنم که بیشتر با مردم  و خصوصا رسانه ها ارتباط برقرار کنند و مسائل و مشکلات فرا روی خود را بیان نمایند و از رسانه ها و فعالین اجتماعی شهر هم درخواست دارم که به سراغ شورا  و قوانین مصوب شده بروند و ضمن نشان دادن عملکرد و تلاش خادمین مردم به نوعی آنها را تشویق نمایند تا برای آینده شهر هماهنگی و همدلی بیشتر ایجاد شود.ادامه دارد ...


Email:saeedhosaini94@gmail.com

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا