مدیرعامل شرکت مخابرات استان یزد درحاشیه کامیتکس یازدهم گفت :شرکتهای متقاضی می توانند در مناطق با کافو نوری اینترنت ارایه دهند

مدیرعامل شرکت مخابرات استان یزد در حاشیه یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات وارتباطات استان یزد گفت :شرکتهای ارایه دهنده خدمات اینترنتی متقاضی می توانند از شهرداری مجوز اخذ کنند و در کنار کافو نوری مخابرات فضا گرفته و با نصب تجهیزات به ارایه خدمات بپردازند.
مهدی مقوم افزود: در تمام مراکز مخابراتی،  شهرهای بزرگی که مورد نظر شرکتها بوده با اینکه وظیفه مخابرات نبوده فضای اکتیو در اختیارشان گذاشتیم، فضای تجهیزات پسیو هم در اختیارشان قرار گذاشتیم  و میگذاریم.
وی افزود: مشکل مناطقی است که از کافو نوری استفاده می شود که ارایه خدمات در این مناطق هم مانعی ندارد، کافو نوری متعلق به مخابرات است، شرکتهای علاقمند می توانند در کنار کافو نوری تجهیراتی نصب کنند و در اولین فرصت از کافو نوری به سیستم شرکتهای متقاضی اتصال برقرار می کنیم و مشکلی نیست.

 

محمد حسین تقوایی زحمتکش: گزارش اختصاصی دهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد: مدیرعامل شرکت مخابرات استان یزد


مقوم ضمن اشاره به اینکه کافو نوری فضای اوت دورست یادآورد شد:مخابرات هم از شهرداری مجوز می گیرد،  شرکتهای متقاضی هم از شهرداری مجوز بگیرند و فضا بگیرند و تجهیزاتشان را کنار کافو نوری مخابرات نصب کنند.
مدیرعامل مخابرات استان یزد افزود: کافو  نوری حکم مرکز مخابراتی  دارد، فیبر نوری به کافو نوری برده می شود و از آنجا سیم مسی توزیع می شود.
مقوم ضمن تشکر از شرکتهای خدمات اینترنتی استان یزد خاطر نشان کرد: شاید یزد تنها استانی است که تمام شرکتهای ارایه  دهنده خدمات اینترنتی فعال هستند و نشان می دهند تاکنون همکاری خوبی بین مخابرات و شرکتها اینترنتی بوده است.
وی در پاسخ پیرامون خدمات ضعیف برخی مناطق یزد از جمله صفاییه گفت: دربرخی از نقاط  شهر یزد، فاصله مرکز مخابرات تا منزل مشترک زیاد است، لازم است تجهیزات نوری نصب کنیم و در واقع  فاصله مسی کمتر کنیم این مورد هم جز برنامه مخابرات استان است.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا