یزدفردا :خبرهای غیر رسمی حکایت از انتصاب عباس ملازینی به عنوان جانشین مدیرکل روابط عمومی استانداری یزد دارد .

با قبول استعفا خاموش داود پاک طینت مدیرکل روابط عمومی استانداری یزد  و محول شدن مدیریت روابط عمومی استانداری یزد به حوزه استاندار، انتصاب ملازینلی که ریاست انجمن نمایش استان ،مشاور مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی و حضور در روابط عمومی مخابرات استان را در کارنامه خود دارد اولین قدم در راه استقلال کاری روابط عمومی استانداری  است که  نوید دهنده بازگشت روحیه و نشاط به روابط عمومی استانداری است .

امید آنکه  مدیر جدید  روابط عمومی استانداری یزد تعامل دوسویه با مخاطبان خود را  در راس همه برنامه ها قرار دهد تا روابط عمومی استانداری جایگاه واقعی خود که مدتی به فراموشی سپرده شده بود بازیابد که البته این مهم بدون  حمایت مدیرحوزه استاندار و استاندار محترم محقق نخواهد شد .


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا