یزدفردا"جلسه افتتاحيه استقرار نظام مديريت پروژه با حضور مديرعامل، معاونان، مجريان و مديران مرتبط با پروژه‌های شرکت برق منطقه‌ای یزد و هیئتی از دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری یزدفردا "در ابتداي این جلسه مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد، بر لزوم استقرار نظام مديريت پروژه با توجه به سیاست‌های وزارت نيرو و شركت توانير تاكيد و بيان کرد: استقرار نظام مديريت پروژه تحت حمايت مديران ارشد سازمان انجام می‌شود.

سپس دكتر حاجي يخچالي عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران به تبيين دستاورد و مراحل انجام پروژه پرداخت.

در خاتمه هر يك از مديران دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود در رابطه با استقرار نظام مديريت پروژه مطرح کردند.

شایان‌ذکر است، پس از مبادله قرارداد استقرار نظام مديريت پروژه بر اساس رهنمود النا با دانشگاه تهران با شروع فاز استقرار بنا به درخواست مشاور جلسه افتتاحيه و تبيين مراحل انجام و دستاوردهاي اين نظام برگزار شد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا