یزدفردا"يازدهمين جلسه مديريت بهينه پساب و توسعه فضاي سبز استان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری یزدفردا "عصر شنبه 5 دی‌ماه يازدهمين جلسه مديريت بهينه پساب و توسعه فضاي سبز استان با حضور استاندار يزد، معاون هماهنگي امور عمراني استاندار، سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه‌ای استانداري و نمايندگان دستگاه‌های عضو اين جلسه در سالن زنده‌یاد حميديا استانداري برگزار شد.
در اين جلسه بر توسعه فضاي سبز استان تأكيد شد و مصوبات قبلي جلسه توسعه فضاي سبز استان مورد تأكيد «سید محمد ميرمحمدي» استاندار يزد براي پي گيري لازم و عمليات اجرايي مطلوب قرار گرفت.
گفتني است در ادامه اين جلسه هریک از اعضاء دیدگاه‌های خود را درباره نوع درخت‌ها و نهال‌هایی كه كاشت آن‌ها می‌تواند براي توسعه فضاي سبز استان مفيد باشد مطرح كردند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا