یزدفردا "برنامه "سپهر دانش " برنامه اي است راديويي كه در معاونت صداي مركز يزد به روي آنتن مي رود

به گزارش پایگاه خبری یزدفردا "سپهر دانش برنامه اي است علمي كه اطلاعاتي در مورد شبكه هاي مجازي ،‌چگونگي ورود به اينترنت ،‌مسائل و اتفاقات روز علمي مي پردازد .

اين برنامه شامل بخش هاي مختلفي مانند :  كارشناسي ،‌معرفي يك سايت ،‌خبرهاي علمي و گزارش ( آشنايي با نخبگان علمي ) مي باشد.

سپهر دانش را ناهيد فرجي اجرا ،‌مژگان سازنده گزارش مي كند و آرزو تقديسي تهيه كرده و آن را مي نگارد .

برنامه سپهر دانش شنبه ها از ساعت 12/25 تا 12/45 و بازپخش آن دوشنبه ها در همين ساعت از راديو يزد به سمعمخاطبان رسانه استاني مي رسد .


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا