"مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد بر هدايت زنان و دختران تحصیل‌کرده استان به سمت فرصت‌های كارآفريني و اشتغال‌زایی در قالب اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاوني تأكيد كرد.

  به گزارش واحد دریافت پایگاه خبری یزدفردا " فخرالسادات خامسي هامانه» در حاشيه بازديد از دو شركت تعاوني كارآفريني ويژه بانوان اظهار داشت: دفتر امور بانوان و خانواده استانداري از گسترش شرکت‌های تعاوني و اتحادیه‌های كارآفريني ويژه بانوان حمايت می‌کند، زيرا تعاونی‌های زنان به علت مردمي بودن، می‌توانند نوعي ظرفيت و سرمايه اجتماعي در استان محسوب شود و مزاياي اقتصادي و اجتماعي آن‌ها بسيار بيشتر از فعالیت‌های انفرادي در اين حوزه است.
وي ادامه داد: يكي از برنامه‌های مشترك دفتر امور بانوان و اداره كل كار، تعاون و رفاه اجتماعي استان می‌تواند ايجاد ظرفیت‌های جديد و توانمندسازي شرکت‌های تعاوني بانوان به سمت كيفي شدن فعالیت‌ها در راستاي توسعه اقتصادي استان باشد.
خامسي هامانه افزود: اين تعاونی‌ها هم به لحاظ ظرفیت‌های بالاي اجتماعي و فرهنگي و هم به جهت جامعه هدف تحت پوشش خود قابلیت‌های زيادي در زمينه اشتغال‌زایی و اهداف توسعه استان دارند و يكي از سیاست‌های راهبردي در زمينه تحقق عدالت جنسيتي و افزايش مشارکت‌های اقتصادي و اجتماعي زنان در استان محسوب می‌شوند.
مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري تصريح كرد: توانمندسازي علمي و آموزشي اين شرکت‌های در قالب پيوند با شرکت‌های دانش‌بنیان و مراكز دانشگاهي يكي از برنامه‌های نهادهاي سیاست‌گذار در اين حوزه است.
خامسي هامانه در پايان سخنان خود اظهار اميدواري كرد: در راستاي تحقق اهداف اقتصادي دولت تدبير و اميد، با برنامه‌ریزی نهادهاي سیاست‌گذار و تصمیم‌گیرنده زمینه‌های ارتقاي كمي و كيفي تعاونی‌های ويژه بانوان در استان فراهم گردد و بسترسازي لازم جهت حضور گسترده زنان و دختران تحصیل‌کرده، خلاق، ايده پرداز و كارآفرين فراهم شود.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا