یزد فردا : پس از استیضاح محمد رضا زارعیان ، شورای اسلامی شهر مهریز بعد از بررسی های گزینه های مختلف و گفتگو با اشخاص پیشنهادی در مورد مهندس سعید شایگان برای سمت شهرداری مهریز به جمع بندی نهایی رسیده است .

به گزارش پایگاه خبری یزدفردا "سعید شایگان ، پیش از این رییس گروه معماری ، معاونت معماری و شهرسازی شهرداری یزد بوده است .

رییس شورای اسلامی شهر مهریز در گزارشی با اشاره به برخی از سوابق سعید شایگان  اظهار داشت: این شهر با استعدادها وپتانسیلهای مهم گردشگری و اقتصادی ، زمینه و توسعه همه جانبه دارد که باید در این راستا بیشتر تلاش کرد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر مهریز ادامه داد : باتوجه به سوابق کاری و توانمندی‌های مدیریت شهری مهندس سعید شایگان ، وی با اکثریت آرا به عنوان شهردار مهریز انتخاب و برای طی مراحل قانونی و صدور حکم به مسئولین مربوطه  در استانداری یزد معرفی شده است .

بر اساس قانون نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر‌شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد.‌شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در‌آئین‌نامه مصوب این قانون، شهردار موردنظر خود را انتخاب می‌کند. وزیر کشور و‌استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا