استاندار يزد از تشكيل كارگروهي متشكل از رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي استان، مدير كل بودجه استانداري و دو نفر از فعالين اقتصادي استان جهت بررسي استفاده از ظرفيت هاي قانون بودجه براي استان خبر داد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، نشست شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، به رياست استاندار و با حضور نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي، معاونين استاندار و ديگر اعضاء، صبح شنبه 10 مردادماه در سالن زنده ياد حميديا برگزار شد.
دستور كار اين جلسه شامل "ارائه گزارش ظرفيتهاي استان در قانون بودجه سال 94" ، " ارائه گزارش توزيع پيشنهادي اعتبار هزينه هاي دستگاه هاي مشمول  نظام بودجه هزينه اي استان " ،" بررسي مصوبات كارگروه تحصصي امور زيربنايي و شهرسازي استان" و " پيشنهاد و توزيع اعتبار مواد 10 و 12 ويژه طرح هاي آب استان" بود.
استاندار يزد در اين نشست، از تشكيل كارگروهي متشكل از رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي استان، مدير كل بودجه استانداري و دو نفر از فعالين اقتصادي استان جهت بررسي استفاده از ظرفيت هاي قانون بودجه براي استان خبر داد و گفت: نحوه بهره برداري بهينه از ظرفيتهاي موجود در قانون بودجه سال 94 از سوي مديران استان، از موارديست كه در ارزيابي نهايي مديران نيز لحاظ خواهد شد.
" ميرمحمدي" آنگاه با تشكر از حضور نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي در اين نشست، خواستار تعامل و رايزني بيش از پيش نمايندگان مردم استان با وزارت نيرو در زمينه تسريع در احداث سد بهشت آباد شد و خاطر نشان نمود: همچنين از نمايندگان محترم خواستارم تا يك رونوشت يا كپي از مكاتباتي كه با وزرا در جهت پيگيري مسائل و مشكلات استان انجام مي دهند و همچنين مكاتبات از سوي وزارتخانه ها با ايشان را، به استانداري ارايه نمايند تا مديران ستادي و اجرايي استان نيز، همگام با نمايندگان محترم در جريان اقدامات انجام شده قرار گيرند، چرا كه اين امر نقش موثري در حل و فصل بهتر امور در استان دارد.
رييس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان يزد با اشاره به تصويب مصوبات كارگروه امور زيبنايي استان و بحث پهنه بندي و آمايش سرزميني، اين امر را در جهت تسهيل امر سرمايه گذاري در استان و كمك به سرمايه گذاران دانست و تاكيد كرد: تصويب اين طرح در راستاي سرعت بخشيدن به سرمايه گذاري در استان و هدايت سرمايه گذاران به پهنه هاي مورد نظر با توجه به شرايط منطقه، نوع سرمايه گذاري و ديگر مولفه هاي موجود است.
استاندار يزد در پايان بر ضرورت همدلي و هم افزايي همه مديران در راستاي پيشرفت روز افزون استان يزد و حل مشكلات مردم تاكيد كرد و خاطر نشان نمود: خوشبختانه در اين زمينه هم دلي و همزباني مثال زدني ميان مديران استان در هر رده و جايگاهي برقرار است و اين امر اميد بخش فردايي به مراتب بهتر و موفق تر براي استان يزد است.
گفتني است پيش از سخنان استاندار يزد، نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي ، هر يك به بيان نقطه نظرات خود در خصوص مباحث مطروحه در اين نشست پرداختند.
لازم به ذكر است تمامي موارد موجود در دستور كار اين شورا، با راي اكثريت قاطع اعضاء به تصويب رسيد.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا