محسن  اختياري  : آبنماي محسن آباد واقع در مسير محور روستايي نصرآباد در حوزه شهرستان تفت يكي از نقاط حادثه خيزي است كه هرساله در اثر عبور سيلاب دچار تخريب گرديده و مشكلات عديده اي را براي عابران بخصوص مردم منطقه دهستان نصرآباد ايجاد مي نمايد .

 از آنجاييكه اين محور مسير دسترسي تعداد زيادي از روستاهاي منطقه و نيز از مسير ندوشن به سمت برخي ديگر از شهرستانها ي استان مي باشد از ترافيك قابل توجهي برخورداراست .

با توجه به  افزايش حجم بارندگي ها در يكي دو سال اخير بعضا دامنه مشكلات اين محل افزايش يافته بگونه ايكه حتي در مواقعي از سال منجر به مسدود شدن راه گرديده و بعضا نارضايتي هايي را نيز به دنبال داشته است ؛ از اينرو با عنايت به پيگيريها و درخواستهاي مكرر مردمي بهسازي و احداث پل در محل در دستور كار اداره كل راهداري وحمل و نقل جاده اي استان قرار گرفت كه  با تلاش بي وقفه نيروهاي راهداري عمليات اجرايي آن پايان يافته و پل مورد نظر در هفته جاري  به بهره برداري رسيده است .

اميدواريم با احداث اين پل  مشكلات هر ساله در محل  مرتفع گرديده و به دنبال آن شاهد رضايت مردم منطقه دهستان نصرآباد بويژه استفاده كنندگان از مسير باشيم .


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا