محمدرضا علمدار یزدی گفت: طی سه ماهه سالجاری تعداد 1332 مورد گزارش مردمی از طریق ستاد خبری124دریافت شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد، علمدار یزدی افزود: در این مدت 1332 مورد گزارش مردمی از طریق ستاد خبری دریافت كه شامل 286 مورد گزارش كتبي و 924 مورد شفاهي و 122 مورد حضوري  و 220 مورد توسط ناظرین افتخاری گزارش شده است.

رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان یزد ادامه داد : از اين تعداد 354 مورد متخلف و 978 مورد غير متخلف شناخته شد.

محمد رضا علمدار یزدی ضمن قدر دانی از همکاری شهروندان محترم در اعلام گزارش تخلفات اقتصادی افزود: شهروندان محترم می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی اعم از گرانفروشی ، تقلب ، عدم درج قیمت و غیره مراتب را با تلفن 124 اعلام تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا