رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان یزد گفت: طي سه ماهه سال 99 در بخش مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعداد 3370 مورد بازرسی و 23 فقره پرونده به ارزش 446 میلیون و 620 هزار ریال تنظیم و به مراجع قانونی مرتبط ارسال شده است.

رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان یزد گفت: طي سه  ماهه سال 99 در بخش مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعداد 3370 مورد بازرسی و 23 فقره پرونده به ارزش 446 میلیون و 620 هزار ریال تنظیم و به مراجع قانونی مرتبط ارسال شده است.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان یزد ، علمدار یزدی افزود:  ارزش ریالی پرونده های قاچاق سه ماهه ابتدای سالجاری ، نسبت به دوره مشابه سال قبل، 10 درصد افزایش داشته است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا