مدير كل ثبت احوال يزد گفت: بر اساس آمار پايگاه اطلاعات جمعيت سازمان ثبت احوال كشور، 21 درصد نوزادان دختر متولد شده در اين استان در سال جاري با نام و القاب حضرت فاطمه زهرا (س) نامگذاري شده است.

محمد علي مكرمي  با تبريك ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) افزود: از مجموع 17 هزار و 513 نوزاد متولد شده از ابتدای سال جاری تا بیست و پنجم بهمن ماه ، 8 هزار و 697 نوزاد دختر دیده به دنیا گشودند که هزار و 815 نفر با نام و القاب آن حضرت ملقب و مزین شدند .

وي اظهار كرد: نام‌هاي فاطمه ، زهرا ، حلما ، زينب ، یسنا ، ريحانه ، نازنين زهرا ، فاطمه زهرا ، آیناز و حسنا به ترتيب 10 نام منتخب يزدي ها براي دختران خود بوده كه وجود 6 نام و لقب حضرت فاطمه زهرا در بين اين اسامي، نشانگر ارادت مردم دارالعباده به خاندان عصمت و طهارت است .
وي افزود: نام فاطمه با 511 بار انتخاب در صدر نام هاي انتخابي و نام هاي زهرا 299 ، ريحانه 146 ، نازنين زهرا 138 و فاطمه زهرا با 115 بار انتخاب در رتبه هاي بعدي نام نوزادان دختر قرار گرفت.
مكرمي تصريح كرد: همچنين ساير نام ها و القاب حضرت فاطمه زهرا(س) شامل معصومه ، زهره ، بتول ، طيبه ، فريده ، مهديه ، سعيده ، صفيه ، حبيبه ، حكيمه ، حديثه ، عاليه ، كوكب ، رحيمه ، حوريه ، حانيه ، انسيه ، عارفه ، وحيده ، رضيه ، راضيه و حسنا از نامهايي است كه با فراواني كمتر در رتبه هاي بعدي قرار دارند
مكرمي با بيان تركيبات جديد از نام و القاب دخت نبي مكرم اسلام ، به برخي از اين تركيب ها شامل نازنين فاطمه ، ياسمين زهرا ، حلماسادات ، هديه زهرا ، يگانه زهرا ، فاطمه حلما ، فاطمه حسنا ، فاطمه نورا ، آیه زهرا ، ریحانه جانا ، فاطمه کیاناز و فاطمه مهدا هم اشاره كرد .
مدير كل ثبت احوال استان با اشاره به اینکه از بین بیش از 110 میلیون سند هویتی تنظیم شده در کشور 14 و نیم میلیون نفر با نام و القاب حضرت فاطمه زهرا ( س ) نامگذاری شده اند افزود : نامهای فاطمه با 5142849 ، زهرا 3601698 ، معصومه 1391331 ، مرضیه 526227 و صدیقه 481076 بیشترین فراوانی انتخاب را در بین نام و القاب آن حضرت در کشور به خود اختصاص داده اند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا