مقاله مشترک " عبدالرضا شفیعی " ذیحساب و " محمدرضا حاجی قاسمی" کارشناس مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با عنوان " بررسی کنترل های داخلی در راستای ساز و کار حسابرسی در بخش عمومی در همایش سراسری هم اندیشی ذیحسابان کشور ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، این همایش با حضور دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی،  سید رحمت الله اکرمی خزانه دار کل کشور، مقامات و مدیران استانی این وزارتخانه در محل وزارت اقتصاد برگزار و از طریق ویدئو کنفرانس برای مدیران، ذیحسابان و کارشناسان تابعه این وزارتخانه در استان های پخش شد.

وزیر اقتصاد در این همایش با اشاره به نقش ذیحسابان در نظارت بر امور مالی دستگاههای اجرایی، گفت: سمت و سوی کار نظارتی، مچگیرانه نیست؛ بلکه رویکرد پیشگیری از تخلف است.

دژپسند افزود: ذیحساب باید به مرتبه ای از علم و دانش دست یابد که درگیر قوانین نشود؛ بلکه با تسلط بر آن کار نظارتی خود را انجام دهد.

وی نقش ذیحسابان را در سمت و سو دادن درآمدهای نفتی به مالیاتی را یادآور شد و گفت: اقتصاد باید از سنتی به  هوشمند تبدیل شود و تا زمانی که اقتصاد، سنتی است؛ مسئولیت ذیحسابان سنگین تر است.

سید رحمت الله اکرمی خزانه دار کل کشور هم با قدردانی از تلاش همکاران ذیحساب در ارائه مقالات، بر به روز بودن اطلاعات فعالان این بخش تاکید کرد و گفت: در کنار آموزش،  تحقیق و پژوهش نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

در این مقاله با اشاره به اجرای حسابدار بخش عمومی (تعهدی ) از سال 1394 در دستگاههای دولتی، محدودیت ها اجرای آن را یادآور شده و ضرورت شناسایی و تغییر این محدودیت ها با استقرار سیستم های کنترل های داخلی متناسب با هر دستگاه اجرایی را مورد تاکید قرار داده است.

همچنین در این بررسی به اهمیت و برخی از راهکارهای قابل دسترسی به این کنترل ها اشاره و عنوان شده ضرورت رعایت استانداردهای حسابداری در بخش عمومی، برخورداری از استقرار کنترل های داخلی مناسب و متناسب را می طلبد و به نظر می رسد وزارت امور اقتصادی و دارایی باید در این خصوص برنامه ها و دستورالعمل متناسب را تدوین نماید.

در مجموع 24 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده بود که 14 مقاله پذیرفته شد و هیات داوران سه مقاله از استان یزد ، خراسان شمالی و مرکز مدیریت بدهی های وزارت اقتصاد را حایز رتبه برتر دانست.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا