معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار با تأکید بر تسریع در تدوین پروژه برنامه عملیاتی تحول در نظام نوآوری استان، خاطرنشان کرد: با تحقق این مهم یزد می‌تواند شهری امن برای زیستن با شاخص‌های بالای فرهنگی و اجتماعی و حامی نخبگان باشد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، "اکرم فداکار" معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار در نشست هماهنگی تدوین پروژه برنامه عملیاتی تحول در نظام نوآوری استان ‌بر تسریع در اجرای این پروژه با مشارکت همه صاحبان فکر و اندیشه، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط و ‌ذی‌نفع تاکید کرد.
فداکار ادامه داد: استان یزد می تواند استان و شهر‌ی امن برای زیستن با شاخص های بالای فرهنگی، علمی و اجتماعی و حامی نخبگان باشد.
وی افزود: در این پروژه باید مختصات اکوسیستم نوآوری استان از جمله عوامل فرهنگی، زیرساختی، آموزشی و نهادی در توسعه نوآوری مورد توجه قرار گیرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: در این رابطه زیرساخت‌های شهری نیز برای ما دارای اهمیت فراوانی است و به رهبران کلیدی با نگاه تحول‌آفرین و نوآور احتیاج داریم و در این حوزه نباید از نقش رسانه‌ها و اهمیت آنها به سادگی عبور کنیم.
‌گفتنی است در این نشست مدل جامع توسعه تعاملات اکوسیستم استان با توجه به عوامل مختلف و در راستای تدوین برنامه عملیاتی تحول در نظام نوآوری استان مورد بررسی و هم‌اندیشی قرار گرفت.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا