رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان یزد در کارگروه تنظیم بازار استان از تامین یکهزار و ۶۰۰ تن پرتقال و سیب برای شب عید خبر داد.

علمدار یزدی با بیان اینکه امسال مسوولیت تامین، توزیع و نظارت بر میوه شب عید بر عهده سازمان صنعت، معدن وتجارت است افزود: در این زمینه تاکنون کمیته راهبری سه دوره تشکیل جلسه داد و درخصوص شاخص های انتخاب مباشر، انتخاب شرکت بازرسی تخصصی ، کیفیت ، نحوه خرید و نحوه توزیع میوه شب عید تصمیمات خوبی اتخاذ شد.

رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان یزد خاطرنشان کرد: همچنین تصمیم گرفته شد، هزار تن پرتقال و ۶۰۰ تن سیب زرد و قرمز برای شب عید در استان از مراکز تولید تامین شود که در این زمینه اقدامات لازم صورت گرفته است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا