رییس سازمان فنی و حرفه ای کشور با بیان اینکه یکی از مهمترین سرفصل های مهارت و مهارت آموزی گفتگو است، افزود: گفت و گوی تمدن ها را برای اولین بار یک یزدی در سازمان ملل مطرح کرد و ایران مدیون عملکرد سرمایه های ملی یزدی است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، علی اوسط هاشمی  در کارگروه تخصصی اشتغال استان یزد که با حضور استاندار و جمعی از مسئولین استان برگزار شد، با بیان اینکه بررسی های نشان می دهد 70 درصد دانش آموزان به دانشگاه ها راه پیدا می کنند افزود: بازار  کار تنها کشش جذب 20 درصد از این تعداد را دارد.
وی با اشاره به اینکه در دنیای کنونی به فکر و ایده توجه ویژه ای می‌شود افزود: امروزه اندیشه و خلاقیت و ابداع و نوآوری بسیار مورد حمایت قرار می‌گیرد لذا منجر به فکر و دانایی می‌شود و این نوع نگاه مناسب پیشرفت و توسعه یک کشور است.
هاشمی ادامه داد: دغدغه کشورهای توسعه یافته این است که تا ۱۰ سال آینده ۴۷ درصد شغل‌های کشورهای توسعه یافته تحت تاثیر اشتغال‌های جدید قرار گرفته و مشاغل فعلی تضعیف می‌شوند و ما نیز باید در این حوزه ورود جدی تری داشته باشیم.
معاون وزارت تعاون یادآور شد: یزد مهد مهارت است و استعداد یزدی‌ها مثال زدنی است که به کار از خانه تا موقعیت اجتماعی می‌اندیشند و حداکثر استفاده را از وقت در راستای استعداد و توان فردی خود دارند.
هاشمی اظهارداشت: یزدی‌ها با توجه به خود اتکایی و خودباروی که دارند عدم میل به  بیکاری بسیار کم است و همین دلیل موفقیت و توانمندی یزدی‌هاست و باید از این خصلت پشتکار و خودباروی آنها کمال استفاده را کرد.
رییس سازمان فنی و حرفه ای کشور با بیان اینکه باید کاری کنیم یزد به عناون شهر "با مهارت" در کشور مطرح شود افزود: در همین راستا 3 وظیفه را به سازمان فنی و حرفه ای یزد محول کرده و میزبانی آنرا به یزد واگذار می کنیم.
وی افزود: راه اندازی دپارتمان ساختمان و برگزاری مسابقات مهارت جهان اسلام و المپیاد آجر چینی که جزو معتبرترین المپیادهای مهارتی جهان است که به یزد واگذار شده است.
رییس سازمان فنی و حرفه ای کشور با بیان اینکه یکی از مهمترین سرفصل های مهارت و مهارت آموزی گفتگو است، افزود: گفت و گوی تمدن ها را برای اولین بار یک یزدی در سازمان ملل مطرح کرد و ایران مدیون عملکرد سرمایه های ملی یزدی است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا